La Via Romana

La via Romana va ser construïda pels romans per connectar les comarques de la Garrotxa i del Ripollès. Una part de la via es conserva, i es assequible per a totes les edats. Es pot començar l’excursió des de la mateixa casa i té una longitud de 8km, arribant fins a la població de Sant Pau de Seguries.