Amb la finalitat d’adaptar-nos com més aviat millor als requeriments del nou Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades -en endavant RGPD-), que es va aplicar a el passat 25 de maig, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat.

Li recomanem que llegeixi atentament la següent informació sobre l’ús i les finalitats del tractament.

Política de Privacitat:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament és  el Càmping Vall de Camprodon (Nom Fiscal: Càmping Xenturri S.L., entitat domiciliada a la Ctra. C38 Km 7,5 de Ripoll a Camprodon, 17867 Camprodon (Girona)

NIF: B17384868

Telèfon de contacte: 972740507

Correu Electrònic: [email protected]

¿Per què fem servir les dades?

Les dades de què disposem, ens serviran per poder gestionar les vostres reserves, fer les factures i enviar-vos els corresponents correus i per qualsevol altre consulta relacionada amb l’estada i la disponibilitat.

Les reserves i les factures es gestionen amb el programa MasterAsp i les dades que es tracten són les següents: Nom complet, número de DNI, adreça postal, el número de telèfon i el correu electrònic. En els casos que es requereixen operacions a través del banc, també amb la prèvia autorització del client, disposem del compte bancari. Aquestes dades són gestionades pel personal de recepció i la gerència del càmping.

Disposem de les seves dades perquè en el seu dia va ser client o ho és. O ens va sol·licitar informació telefònicament, per correu electrònic, en una fira o qualsevol altre mitjà d’informació o pressupost.

Podria ser també que utilitzem el correu electrònic per enviar informació puntual del càmping com ara canvis en general, novetats, tarifes, ofertes, felicitacions i altres com publicitat promocional.

En el cas de no voler rebre aquesta informació el client ens ho ha de comunicar.

Conservarem les seves dades personals mentre vostè no ens demani la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament d’aquestes dades està basada en el consentiment de manera que el client podrà oposar-se en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected] indicant la corresponent baixa.

A qui es comunicaran les vostres dades?

No hi ha cessió de dades personals a altres empreses ni tampoc transferències internacionals de dades.

A més, les seves dades poden ser cedides a administracions i altres organismes públics en aquells casos en què això vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial.

Quins drets té?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les mateixes, quan resultin inexactes o incompletes i si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins per als quals van ser recollides.

En relació amb el tractament de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, així com en els altres casos que preveu l’Article 21 del nou RGPD, tindrà dret d’oposició, en el cas deixarem de tractar les seves dades per a aquestes finalitats, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En els casos de l’Article 18 RGPD, tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per a reserves trucar al 972 740 507

Para reservas llamar al 972 740 507